Property
aaaaa
aaaaaaaaa
Lorem
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took

Sertifikatlar

Keyfiyyətə
nəzarət KHAZAR GLX tərəfindən təklif olunan xidmətlərin keyfiyyəti tanınır:
Zavod tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət aşağıdakı müddətdə nəzarət olunur:
istehsalın bütün mərhələlərində görülən işlərin keyfiyyətini təhlil edərkən qaynaq materiallarının hazırlanmasında və istifadəsində uyğun olaraq gəmilərin inşasına və təmirinə texniki nəzarət zamanı tələblər RMRS (Rus Dəniz Gəmiçiliyi Qeydiyyatı)....

Seminarlar / bölmələr

KHAZAR GLX, ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş dükanların yerləşdiyi ərazini əhatə edir. Zavodun istehsal imkanları istənilən mürəkkəbliyin texnoloji tapşırıqlarını həll etməyə imkan verir. Bitki quruluşunun əsas elementləri aşağıdakı istehsal
sahələridir:
- gövdə qaynaq,
- ağac emalı,
- maşın yığımı: mexanizm və boruların təmiri,
- gəmi gövdələrinin təmizlənməsi və....

Xəbərlər

Xəbər bülletenimiz
Müştərilərimiz

Xəbər bülletenimizlə Yenilənib Qalın