Haqqımızda

Haqqında mətn

 “Xəzər GLX” QSC şirkətinin əməkdaşları müxtəlif növ gəmi təmiri işlərinin yüksək səviyyədə aparılmasını təmin edən ixtisaslı mütəxəssislərdir. Müəssisədə planlaşdırılmamış təcili təmirdən tutmuş müxtəlif növ gəmilərin yenilənməsi və yenidən komplektləşdirilməsinə qədər istənilən növ işlər həyata keçirilir.

Gəmi təmiri

 “Xəzər GLX” QSC-nin uzunmüddətli iş təcrübəsi bizə təmir proseslərini optimallaşdırmağa və gəmi təmiri işləri zamanı yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verir. Gəmi təmiri işləri son dərəcə sıx qrafik daxilində Sifarişçinin bütün ehtiyaclarını nəzərə alaraq effektiv idarəetmə sistemini təmin edən yüksək keyfiyyət standartlarına riayət edilməklə həyata keçirilir. 

Klass həcmində əsaslı təmir

 “Xəzər GLX” QSC şirkətnin ümumi sifariş portfelində əhəmiyyətli pay gəmilərin klass həcmində əsaslı təmiri ilə bağlı müqavilələrdir. Yarandığı gündən bugünədək gəmilərin klass həcmində əsaslı təmiri ilə bağlı 50-yə yaxın layihə həyata keçirilmişdir.

 

Müəssisədə aşağıdakı işlər həyata keçirilir:

· Gəmilərin inşa edilməsi;

· Gəmilərin texniki sənədlərinin hazırlanması, defektasiyasi, təmiri və yenidən təchiz edilməsi, qalınlıqlarının ölçülməsi;

· Gəmi gövdələrinin modernləşdirilməsi;

· Əsas və köməkçi mexanizmlərin, qazanların, istilik mübadiləsi və təzyiq aparatlarının, yükqaldırıcı qurğuların texniki

sənədlərinin hazırlanması, defektasiyasi, təmiri və qaydaya salınması;

· Gəminin boru sistemlərinin defektasiyasi və təmiri;

· Akkumulyator batareyaları, partlayışdan qoruyucu elektrik avadanlıqları istisna olmaqla 660 V-dak gərginlikli gəmi

elektrik avadanlıqlarının texniki sənədlərinin hazırlanması, defektasiyasi, təmiri və qaydaya salınması;

· Yanğınsöndürən avadanlıqların və sistemlərin yoxlanması və onlara texniki xidmət, yanğın xəbərdaredici stansiyaların

və tüstü datciklərinin yoxlanılması, təmiri və qaydaya salınması;

· Avtomatlaşdırılmış avadanlıqlarm defektasiyasi, təmiri və qaydaya salınması;

· 660 V-dak gərginliyə, 1500 kVt-dək gücə malik daimi və dəyişən cərəyan elektrik maşınlarının defektasiyasi, cari və

kapital təmiri;

· "Qara qutu" adlanan VDR avadanlığı istisna olmagla QDFƏRS radioavadanlıqlarının və elektronaviqasiya

avadanlıqlarının montajı;

· Yükqaldıran qurğuların təmiri və sınaqdan kecirilməsi;

· Bütün növ xilasedici qayıqların və enerji qurğularının təmiri və sınaqdan kecirilməsi;

· Gəmilərin gövdəsinin, üzən qurğuların və dənizdə hərəkət edən platformaların qaynaq tikişlərinin tədqiqat

laboratoriyasında – ultrasəs, maqnitə bənzər tozla və kapilyar nəzarət metodları ilə yoxlanılması;

· Bütun növ xilasedici qayıqların və suya endirici qurğuların təmiri və sinaqdan keçirilməsi;

· Sükan mühərriklərinin hidravlik nasosları və gəminin soyuducu qurğularının təmiri və tənzimlənməsi; 

Bu işlərin keyfiyyəti gəmi sahibləri tərəfindən dəstəklənmiş və bəyənilmişdir.

“Xəzər GLX” QSC şirkətinin əsas prinsipi keyfiyyətdir.

Bütün gəmi komponentlərinin təmiri “Xəzər GLX” QSC şirkətinin ixtisaslaşdırılmış emalatxanalarında həyata keçirilir. Müəssisə tərəfindən göstərilən xidmətlərin səviyyəsi Rusiya Dəniz Gəmiçiliyi Reqistrinin (https://rs-class.org/) tələblərinə tam cavab verir.

“Xəzər GLX” QSC Gəmiqayırma – gəmi təmiri müəssisəsi gəmilərin keyfiyyətli və sürətli təmirini təmin etmək üzrə 15 ilə yaxın təcrübəyə malik bir şirkətdir.