Sertifikatlar

Servis Haqqında mətn

Seminarlar / bölmələr

KHAZAR GLX, ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş dükanların yerləşdiyi ərazini əhatə edir.
Zavodun istehsal imkanları istənilən mürəkkəbliyin texnoloji tapşırıqlarını həll etməyə imkan verir.
Bitki quruluşunun əsas elementləri aşağıdakı istehsal sahələridir:
- gövdə qaynaq,
- ağac emalı,
- maşın yığımı: mexanizm və boruların təmiri,
- gəmi gövdələrinin təmizlənməsi və rənglənməsi;
- pervane-rul qurğusunun təmiri,
- elektrik avadanlıqlarının təmiri.

İstifadədə gəmilərin səmərəliliyi və yüksək keyfiyyəti təmin olunur:
- gücü 25 tona qədər olan bir portal kranı ilə təchiz edilmiş 173,8 r / m karxananın uzunluğu;
- gəmi xilasetmə və yanğınsöndürmə texnikasının sınağı və yoxlanılması üçün stansiyalar.
Texniki proseslərin və gəmilərin təmiri, yenidən qurulması və modernləşdirilməsi, habelə istifadə olunan işlərin və materialların keyfiyyətinə nəzarət işlərinin hazırlanması XAZAR-ın təcrübəli mühəndisləri tərəfindən həyata keçirilir.
Dizayn və texnologiya üçün GLX bürosu.