SAĞLAMLIĞIN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİ

KSətəm mətn
SAĞLAMLIĞIN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİ

“XƏZƏR GLX” QSC bütün işçilər, Sifarişçilər, Subpodratçılar və bütün ictimaiyyət üçün Sağlam və Təhlükəsiz (ST) iş yerləri təmin etməyi qarşısına əsas məqsəd olaarq qoyub. Bu işləri yerinə yetirərkən “XƏZƏR GIX” QSC bütün Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik tələblərini, ST standartlarının təcrübələrini nəzərə alır. Saşlamlıq və Təhlükəsizlik (ST) tədbirlərinin həyata keçiriılməsi tədbirlərinə aşağıdakılar daxildir: 

▸Bütün işçilər, Sifarişçilər, Subpodratçılar və bütün ictimaiyyət üçün Sağlam və Təhlükəsiz tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 

▸Sağıam və təhlükəsiz (ST) iş tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 

▸Sağıam və təhlükəsiz (ST) iş mühitinin həyata keçirilməsi. 

▸Bütün müəyyən edilmiş təhlükələrə qarşı təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi;. 

▸Audit nəticələrinin qiymətləndirilməsi, uyğunsuzluqların səbəblərinin aydınlaşdırılması və korrektəedici fəaliyyətin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi.