ƏTRAF MÜHİT SİYASƏTİ

KSətəm mətn
ƏTRAF MÜHİT SİYASƏTİ

“XƏZƏR GLX” QSC təmir işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı ətraf mühitin və dənizin çirklənməsinin qarşısının alınması üçün bütün istehsalat tullantılarının düzgün şəkildə qeydiyyatının aparılmasını, xaric edilməsini, yenidən emal edilməsini, daşınmasını və utulizasiyasını “Sağlamlığın və Təhlükəsizliyin mühafizəsi” və “Ətraf Mühitin İdarə olunması”nın Rəhbər Kİtabının II hissəsində göstərilmiş üsullardan istifadə edir.