Миссия и ценности

adfgdhgjkhl

Окружающая среда

то текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum является стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века. В то время некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шрифтов, использу

 

"Каспийское cудовое пароходство" Общество с ограниченной ответственностью

"Каспийское cудовое пароходство" Общество с ограниченной ответственностью

Sertifikatlar

Keyfiyyətə nəzarət KHAZAR GLX tərəfindən təklif olunan xidmətlərin keyfiyyəti tanınır:

Zavod tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət aşağıdakı müddətdə nəzarət olunur:

istehsalın bütün mərhələlərində görülən işlərin keyfiyyətini təhlil edərkən qaynaq materiallarının hazırlanmasında və istifadəsində uyğun olaraq gəmilərin inşasına və təmirinə texniki nəzarət zamanı tələblər RMRS (Rus Dəniz Gəmiçiliyi Qeydiyyatı) və RRR....

Seminarlar / bölmələr

"Xəzər GLX" QSC ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş  sexlərin yerləşdiyi ərazini əhatə edir. Zavodun istehsal imkanları istənilən mürəkkəbliyin texnoloji tapşırıqlarını həll etməyə imkan verir. Müəssisə və burada çalışan hər bir əməkdaşın beynəlxalq standartlara uyğun sertifikatlaşması Şirkətimizin əsas prinsipleridir. 

Новости

Наши клиенты

Будьте в курсе нашей рассылки