Xidmətlər

 Göstərilən xidmətlər

Göstərilən xidmətlər

Gəmilərin gövdə hissələrinin təmiri; texniki sənədlərinin hazırlanması və defektasiyası;

Daha çox
-