Gəmi təmiri

Xidmətlərimiz

Gəmi təmiri 

“XƏZƏR GLX” QSC -in uzunmüddətli iş təcrübəsi bizə əməliyyat proseslərini optimallaşdırmağa və gəmi təmiri işləri zamanı innovativ texnologiyalar tətbiq etməyə imkan verir. Gəmi təmiri son dərəcə sıx qrafik daxilində Sifarişçinin bütün ehtiyaclarını nəzərə alaraq effektiv idarəetmə sistemini təmin edən yüksək keyfiyyət standartlarına riayət edilməklə həyata keçirilir. 

Modernləşdirmə

“XƏZƏR GLX” QSC şirkətnin ümumi sifariş portfelində əhəmiyyətli pay flotun yenidən komplektləşdirilməsi və modernləşdirilməsi ilə bağlı müqavilələrdir. Təkcə son bir neçə ildə gəmilərin yenidən komplektləşdirilməsi ilə bağlı 300-dən çox layihə həyata keçirilmişdir.

Zavodda aşağıdakı işlər həyata keçirilir:

- tankerlərin üst hissəsinin qaldırılması;

- gəminin korpusunun möhkəmləndirilməsi; 

- yuxarı hissənin yenidən komplektləşdirilməsi;

- yenidən komplektləşdirmə ilə bağlı digər layihələr.

“XƏZƏR GLX” QSC şirkətinin mütəxəssisləri mümkün olan ən qısa müddətdə istənilən növ modernləşdirmə işini həyata keçirəcəklər. 

Servis xidməti

Gəmi zavodu “XƏZƏR GLX”QSC müxtəlif növ və məqsədli gəmilərin texniki idarə olunması sahəsində uzunmüddətli təcrübəyə malikdir.

Zavod aşağıdakı xidmətləri göstərir:

Gəmi sahibinin tələbi ilə gəmilərin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün müstəqil tədqiqatçıların, texniki məsləhətçilərin və mütəxəssislərin cəlb edilməsi; Yanacaq avadanlığı, ICE tənzimləyiciləri, mühərriklər, uzaqdan avtomatik idarəetmə sistemləri, sükan mühərriklərinin hidravlik nasosları və gəminin soyuducu qurğularının təmiri və tənzimlənməsi; 

Bundan əlavə, “XƏZƏR GLX” QSC aşağıdakı xidmətləri də göstərir: 

1.   Gəminin texniki sənədlərinin hazırlanması, gəminin təmizlənməsi, təmiri və yenidən qurulması, qalınlığının ölçülməsi, gəminin korpusunun dəyişdirilməsi;

2.   Gəminin əsas köməkçi mexanizmləri, qazanların istilik və təzyiq aparatları və yük qurğuları üçün texniki sənədlərin hazırlanması;

3.   Gəminin boru kəmərləri sisteminin təmizlənməsi və təmiri;

4.   Texniki sənədlərinin hazırlanması, akkumulyator və partlayışa davamlı elektrik avadanlıqları istisna olmaqla, gəminin 660 volta qədər olan elektrik avadanlıqlarının təmizlənməsi və təmiri;

5.   Gəminin yanğınsöndürmə avadanlıqları və sistemlərinin yoxlanılması və texniki xidməti, gəminin yanğın siqnalizasiya stansiyalarının və tüstü detektorlarının yoxlanılması və təmiri;

6.   Avtomatlaşdırılmış avadanlıqların təmizlənməsi, təmiri və sifarişlə gətirilməsi;

7.   Gəminin 660 V və 1500 kV gücə qədər olan elektrik mühərriklərinin təmizlənməsi, sürətli və əsaslı təmiri;

8.   VDR istisna olmaqla GMDSS və elektrik naviqasiya avadanlıqlarının quraşdırılması;

9.   Qaldırma qurğularının təmiri və sınaqdan keçirilməsi;

10.   Bütün xilasedici vasitələrin və gözətçi gəmilərinin təmiri və sınaqdan keçirilməsi;

11.   Tədqiqat laboratoriyalarında ultrasəs, maqnetik toz və kapilyar nəzarət metodları ilə gəminin korpusu, üzən hissələr və avtomatik hərəkət edən qazma qurğularının qaynaq birləşmələrinin tədqiqi;

12.   Xilasedici qayıq və bərələrin bütün enmə qurğularının təmiri və sınaqdan keçirilməsi.

Bu işlərin keyfiyyəti istehsalçılar və gəmi sahibləri tərəfindən dəstəklənmiş və bəyənilmişdir.

1. Boru-misgərlik sexi

- Boru işləri

- Gəmi armaturlarının təmiri

- Əsas mühərriklərin və dizel generatorlarının istilik dəyişdiricilərinin təmiri

- Buxar və suisidən qazanların təmiri

2. PRU sexi – Pər-Sükan hissəsi üçün təmir bölməsi

- Avarlı valların təmiri

- Pərlərin təmiri

- Sükan qurğusunun təmiri

- Avarlı val xətləri və əsas mühərriklərin köklənməsi

- Bir sıra burtik seqmentlərinə malik avarlı val xətti podşipniklərinin təmiri və istehsalı

- Gəminin dal borularının dəyişdirilməsi və təmiri

3. TTXS (texniki və təmir xidməti sexi)

- Universal proses bölməsi

- Gəmi nasoslarının, qazan və hissələrin təmiri

- Lövbər və gəmini bağlama avadanlıqlarının təmiri

- Kilidləmə cihazlarının təmiri və istehsalı

- Rezin-texniki məhsulların dəyişdirilməsi 

4. HWB sexi

- Gəmi korpusunun qaynaqla kəsilməsi

- Gəmi korpusunun qaynaqlanması işləri

- Qaz kəsmə işləri

- Polad konstruksiyaların hazırlanması və quraşdırılması

1. Boru-misgərlik sexi

Birgə iş

Taxta pər sipərlərinin dəyişdirilməsi

Taxta döşəmələrin dəyişdirilməsi

5. STAPEL

- Doka giriş

- Təmizləmə və rəngləmə işləri

- Lövbər çənbəri ilə iş

- Takelaj işləri 

Sexlər/bölmələr

“XƏZƏR GLX” ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş mağazaların yerləşdiyi bir ərazini əhatə edir. Zavodun istehsal imkanları istənilən mürəkkəblikdə texnoloji tapşırıqları həll etməyə imkan verir.

Zavod strukturunun əsas elementləri aşağıdakı istehsal sahələridir:

- korpusun qaynaqlanması,

- ağac emalı,

- mexanizmlərin quraşdırılması: mexanizm və boruların təmiri,

- gəmi korpuslarının təmizlənməsi və rənglənməsi;

- pər-sükan hissəsinin təmiri,

- elektrik avadanlıqlarının təmiri.

Aşağıdakılardan istifadə edən zaman gəmi təmirinin effektivliyi və yüksək keyfiyyəti təmin olunur:

- gücü 25 tona qədər olan bir portal kranı ilə təchiz edilmiş 173,8 r/m uzunluğunda körpü divarı;

- gəmi xilasetmə və yanğınsöndürmə texnikasının sınaqdan keçirilməsi və yoxlanılması üçün stansiyalar.

Texniki proseslərin və gəmilərin təmiri, yenidən təchiz edilməsi və modernləşdirilməsi, o cümlədən işlərin və istifadə olunan materialların keyfiyyətə nəzarət şərtlərinin hazırlanması “XƏZƏR GLX” QSC şirkətinin dizayn və texnologiya şöbəsinin təcrübəli mühəndisləri tərəfindən həyata keçirilir